Nr Egzamin praktyczny Egzamin testowy OCENA              
  1 10,5 57 niedostateczny              
  2   68 dostateczny+              
  3   84 dobry+              
  4 6 43 niedostateczny     bdb 91 - 100 pkt.     
  9   45 niedostateczny     db+ 83 - 90 pkt.    
  11   57 niedostateczny     db   75 - 82 pkt.    
  12 9 72 dostateczny+     dost + 68 - 74 pkt.    
  14   68 dostateczny+     dost   60 - 67 pkt.    
  15   82 dobry     ndst  59 - 0 pkt.    
  16   74 dostateczny+     [ ] - ocena warunkowa (niezdany egzamin praktyczny)  
  17   80 dobry              
  19 10,5 68 dostateczny+              
  22   65 dostateczny              
  23   67 dostateczny              
  27 9,5 55 niedostateczny              
  33   69 dostateczny+              
  36 7,5 50 niedostateczny              
  37   83 dobry+              
  42   67 dostateczny              
  44 12 69 dostateczny+              
  45   80 dobry              
  47 10 67 dostateczny              
  48   61 dostateczny              
  49 10,5 84 dobry+              
  50     nieobecny              
  51 11 80 dobry              
  53 7,5 68 [dostateczny+]              
  54   80 dobry              
  57   77 dobry              
  63 9 57 niedostateczny              
  65   76 dobry              
  68   39 niedostateczny