Nr Punkty OCENA                      
  1 72 dostateczny+                      
  4 47 niedostateczny                      
  9 55 [niedostateczny]                      
  11 81 dobry   bdb 91 - 100 pkt.               
  27 35 niedostateczny   db+ 83 - 90 pkt.              
  36 43 niedostateczny   db   75 - 82 pkt.              
  50 58 [niedostateczny]   dost + 68 - 74 pkt.              
  63 47 niedostateczny   dost   60 - 67 pkt.              
  68 40 niedostateczny   ndst  59 - 0 pkt.              
          [niedostateczny] - Studenci, który uzyskali 55 – 59 pkt.         
          mogą zgłosić się w Katedrze Histologii w dniu 6.09.br o godz. 11.00      
          celem ustnego dopytania i ewentualnego poprawienia oceny niedostatecznej z egzaminu.
          Niezgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny niedostatecznej.