MEDYCYNA WETERYNARYJNA

- II termin poprawkowy

 

 

EGZAMIN  PRAKTYCZNY

 

Zaliczenie praktycznej znajomości preparatów histologicznych odbędzie się w dniu:

 

3.09.2018 (poniedziałek) o godz. 10.00

 

w Katedrze Histologii

 

Proszę przynieść ze sobą długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

 

EGZAMIN  TEORETYCZNY

 

Egzamin teoretyczny z histologii odbędzie się w dniu:

 

4.09.2018 r. (wtorek) o godz. 10.00

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7

 

UWAGA!  Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.