I  ROK KIERUNKU   WETERYNARYJNEGO

W  ROKU  AKADEMICKIM 2017/18    SEMESTR  II

 

Częściowa zmiana harmonogramu wykładów i ćwiczeń

dla Medycyny Weterynaryjnej

 

30.04.2018   Brak zajęć z histologii

 

07.05.2018  Układ pokarmowy cz. I. Jama ustna i gruczoły ślinowe. Błona śluzowa różnych rejonów jamy ustnej. Język - brodawki i kubki smakowe, mechanizm percepcji bodźców smakowych. Małe i duże gruczoły ślinowe – budowa i czynność odcinków wydzielniczych i przewodów wyprowadzających. Różnicowa charakterystyka ślinianek. Ogólna budowa zęba: struktura tkanek zmineralizowanych, miazga zęba, ozębna; zęby brachydontyczne i hipsodontyczne. Podstawowe informacje dotyczące rozwoju zęba.

Układ pokarmowy cz. III. Duże gruczoły układu pokarmowego. Trzustka - struktura i funkcja części zewnątrzwydzielniczej, charakterystyka odcinka wydzielniczego, komórki gruczołowej i dróg wyprowadzających. Wątroba - organizacja zrazikowa (zrazik w ujęciu klasycznym i czynnościowym). Charakterystyka strukturalna i czynnościowa komórki wątrobowej i jej biegunów. Zatoki wątrobowe i komórki z nimi związane. Krążenie krwi w wątrobie. Wewnątrz- i zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe. (ćwiczenia 3 godz.)

 

14.05.18    Układ pokarmowy cz. II. Cewa pokarmowa. Ogólna budowa cewy pokarmowej, charakterystyka warstw ściany. Budowa przełyku. Zróżnicowanie budowy żołądka u zwierząt domowych. Organizacja błony śluzowej poszczególnych obszarów żołądka, charakterystyka nabłonka powierzchniowego, gruczołów i ich skład komórkowy. Jelito i jego przystosowanie do funkcji (nabłonek jelitowy, kosmki i krypty jelitowe). Zróżnicowania budowy poszczególnych odcinków jelit. Tkanka limfoidalna cewy pokarmowej. Sploty nerwowe cewy pokarmowej. Komórki dokrewne cewy pokarmowej. Charakterystyka budowy cewy pokarmowej ptaków.(ćwiczenia 3 godz.)