Medycyna weterynaryjna

Ogłoszenia

Egzamin z histologii - II termin poprawkowy

Egzamin z histologii - I termin poprawkowy - WYNIKI

Możliwość przeglądania preparatów

Informacje i regulamin kursu

Program wykładów

Program ćwiczeń

Egzamin testowy - instrukcje


Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego