10. Komórki zwojowe splotu mięśniówkowego (Auerbacha)
    Ganglionic cells of the myenteric plexus (of Auerbach)

Wstecz
Back