Cewa pokarmowa
Alimentary canal

1. Przełyk
    Esophagus

2. Błona śluzowa trzonu i dna żołądka
    Gastric fundic mucosa

3. Dołeczki żołądkowe i gruczoły żołądkowe właściwe
    Gastric pits and fundic glands

4. Żołądek - odźwiernik
    Pylorus

5. Dwunastnica
    Duodenum

6. Jelito czcze
    Jejunum

7. Jelito kręte
    Ileum

8. Nabłonek jelitowy
    Intestinal epithelium

9. Komórki Paneta
    Paneth cells

10. Komórki zwojowe splotu mięśniówkowego (Auerbacha)
    Ganglionic cells of the myenteric plexus (of Auerbach)

11. Jelito grube
    Large intestine

12. Wyrostek robaczkowy
    Appendix

Wstecz
Back