7. Jelito kręte - kępka Peyera
    Ileum - Peyer's patch

Wstecz
Back