3. Dołeczki żołądkowe i gruczoły żołądkowe właściwe
    Gastric pits and fundic glands

Gruczoły żołądkowe właściwe (trawieńcowe)
Fundic glands

Komórki okładzinowe
Parietal cells

Wstecz
Back