8. Nabłonek jelitowy
    Intestinal epithelium

Kosmek jelitowy - przekrój podłużny - nabłonek jelitowy z brzeżkiem szczoteczkowym i komórkami kubkowymi
Intestinal villus - longitudinal section - intestinal epithelium with brush border and goblet cells


Kosmek jelitowy - przekrój poprzeczny - komórki kubkowe wybarwione karminem
Intestinal villus - cross section - goblet cells stained with carmine

Wstecz
Back