12. Tarczka z gruczołami tarczkowymi (Meiboma)
    Tarsal plate with tarsal (Meibomian) glands

Wstecz
Back