Narząd wzroku
Eye

1. Przejście twardówki w rogówkę
    Transition between sclera and cornea

2. Rogówka
    Cornea

3. Ora serrata

4. Ciałko rzęskowe
    Ciliary body

5. Tęczówka
    Iris

6. Przestrzenie Fontany (kąt przesączu) i kanał Schlemma
    Trabecular network and Schlemm's canal

7. Rejon równikowy soczewki
    Equatorial region of the lens

8. Siatkówka
    Retina

9. Plamka ślepa i nerw wzrokowy
    Blind spot and optic nerve

10. Powieka
    Eyelid

11. Spojówka powiekowa
    Eyelid conjunctiva

12. Tarczka z gruczołami tarczkowymi (Meiboma)
    Tarsal plate with tarsal (Meibomian) glands

13. Gruczoł Molla
    Gland of Moll
 

Wstecz
Back