4. Ciałko rzęskowe
    Ciliary body


Wyrostki i nabłonek ciałka rzęskowego
Ciliary processes and epithelium

Wstecz
Back