8. Siatkówka
    Retina

Naczyniówka właściwa i siatkówka
Choroid and retina


Brak nabłonka barwnikowego, wyeksponowane fotoreceptory
No pigment epithelium, exposed photoreceptors

Wstecz
Back