5. Tęczówka
    Iris


Źrenicza część tęczówki i soczewka
Pupillar region of the iris and the lens

Wstecz
Back