3. Ora serrata

Rozwarstwione: siatkówka, naczyniówka właściwa, twardówka
Separated: retina, choroid, sclera

Wstecz
Back