4. Komórki tkanki łącznej właściwej
    Cells of connective tissue proper

Fibroblasty - hodowla  komórkowa
Fibroblasts - cell culture


Makrofagi (płuca)
Macrophages (lungs)


Komórki tuczne (krezka)
Mast cells (mesentery)Komórki plazmatyczne (P) i eozynofile (E) w śluzówce zapalnej
Plasma cells (P) and eosinophils (E) in inflammatory mucosa

Wstecz
Back