Tkanka łączna właściwa
Connective tissue proper

1. Krezka - włókna kolagenowe i sprężyste
    Mesentery - collagen and elastic fibers

2. Włókna srebrochłonne
    Reticular fibers

3. Tkanka mezenchymatyczna
    Mesenchyme

4. Komórki tkanki łącznej właściwej
    Cells of connective tissue proper

5. Ścięgno - przekrój poprzeczny
    Tendon - cross section

6. Tkanka tłuszczowa barwiona
    Yellow adipose tissue - lipids stained

7. Tkanka tłuszczowa wyługowana w skrawku parafinowym
    Yellow adipose tissue in paraffin section - lipids washed out
 

Wstecz
Back