5. Ścięgno - przekrój poprzeczny
    Tendon - cross section


Wstecz
Back