6. Tkanka tłuszczowa barwiona Sudanem III; adipocyty jednopęcherzykowe
    Yellow adipose tissue - lipids stained with Sudan III; unilocular adipocytesWstecz
Back